DINKLEMAN z ANDĚLSKOHORSKA

DINKLEMAN Z ANDĚLSKOHORSKA „Django“

Narozen / Born: 19. 4. 2014
VN1, BOJ,  V1, V2, CAJC, CCJ, CC, CAC, RCAC, VT,
Klubový vítěz mladých (KVM)
Klubový vítěz (KV)

DOV neg, PLL, SCA, LOA Clear, LP 0/0, korektní chrup
Chovný

Mr. Django (Dinkleman Z Andělskohorska)
Vzbuzuje lásku i respekt. Je hrdá osobnost, empatická duše, hřejivé srdce, líbezný mazlík a svobodný rytíř zároveň. Inteligentní a pracovitý. Oddaný volnomyšlenkář. Je krásný, pravý Jack.

Mr. Django (Dinkleman Z Andělskohorska)
Inspires love and respect. He is proud personality, empathetic soul, warm heart, lovable pet and free knight simultaneously. Intelligent and hardworking. Devoted freethinker. He's beautiful. Right Jack Russell Terrier. 

Samozřejmě že v naší fotogalerii najdete velmi mnoho fotek našeho „Pana“ Djanga

Django je „náš“ od okamžiku, kdy se objevila na FB jeho první fotečka. Když zamilovanost utvrzuje vynikající původ australských linií a perfektní zdraví a navíc je vloha pro tricolorní zbarvení, je rozhodnutí pro ANO samozřejmostí.

Django vyniká velmi klidnou a vyrovnanou povahou. Rád vše promýšlí a dávno je za ním období „kopírování vzorů“ a „vzdorozkoušek“. Je osobnost a zároveň přítel, který chce být svým lidem vždy nablízku, ochotný vyplnit každé naše přání. Má úžasný zvyk, vlastnost upřít svůj zrak hluboce do našich očí a zkoumat „stav“ naší mysli, jakoby se ptal: „Jak se máš, jak se cítíš?“ Má v takových chvílích výraz opravdového zájmu a odmala nás tím dojímá. Django je nadějný agilitář. Ve výstavní kariéře je teprve na startu vzhledem k věku a určitě má před sebou slibnou výstavní budoucnost. Obrovsky miluje děti. Doslova je pronásleduje jako jejich stín, těm maličkým nosí své hračky a dává jim je do ručiček a přímo vymýšlí hry. Páníček rád říkává, že když je od písmena „D“, že se měl jmenovat Darvin.

Přes 500 fotek Djanga najdete ZDE

Vyjádření o otci Djanga Zabinovi „z pera“ jeho majitelky paní J. Mičulkové:

Zabin je náš rarach, je až neuvěřitelnou kopií svého otce i svou povahou. Své jméno získal, protože ještě neuměl pořádně chodit, ale už si uměl prosadit svou. Když padne devátá večer odkráčí si spát a má vlastní nastavenou večerku. Taky je hrozně upovídaný, z každého průšvihu se snaží vypovídat a nebo nadává ostatním ve smečce, je to náš lump a kašpárek v jednom. I přes jeho dominantní povahu nevyvolává konflikty, má rád řád a když má pocit, že dlouho nedostal pohlazení, umí si pro něj dojít a zkrátka si ho nenuceně získat, protože se mu nedá odolat, když nahodí svůj neodolatelný pohled. 

Zabi je pro mě pes mého splněného a snového vrhu, po otci, který není pro chovatele k dispozici. Je prochovaný na Milána z jedné z nejvýznamnějších stanic ve světě. Milano ukázal mnohokrát na svých potomcích svůj potenciál a že má chovatelství rozhodně co dát a dal. V pozadí Zabiho rodokmenu stojí silná trojka sourozenců Era, Erus, Fox, kteří ve své době velmi zvedli úroveň našeho plemene ať převážně ve Skandinávii nebo Fox v uznávané francouzské stanici Mayoland, kde věřím působí do dnes. 
Já osobně věřím v jeho potenciál, pro kvalitu předků, pro jeho prochovanost, pro zdravotní vyšetření, které má on, jeho sourozenci a téměř všichni předci až do 5té generace na oči a pately. Přesto nebude Zabi nikdy k dispozici velkým chovatelským stanicím, jeho krve se vážím, je to pro mě radost a potěšení, nikoliv zdroj příjmu a je to moje vlastní volba a filozofie, kterou jsem si vybrala.

Zabin is our crazy lovely boy. He´s got from his beautiful father not only look, but a lot from his personality either. He got his name as I remember time, when he could not walk properly as was in baby age, but he knew how to be boss of all. When every day comes 9pm, he walks to sleep as a great old clock´s. It's also very talkative, from every trouble trying to testify or swear, it's our scoundrel and the joker in one. Over his strong character does not cause conflicts, loves rules and fun. When he feels did not get a long time cuddle, is just directly going get it, and always wins because is impossible to resist his special look. 
Zabi is for me a dog from my dream litter. As I love so much the father and his inbreeding on Milano, for me one of the most important stations in his time. Milano has shown many times on his progeny the breeding potential. In the background is a strong family with the famous three Era, Erus, Fox, which at their time moved the level of our breed mainly in Scandinavia or Fox in so well known kennel in France, Mayoland. 
I personally believe in his potential, the quality of pedigree, for his inbreeding, for medical examination, which he has, his siblings and almost all family until 5th generation (eyes and patella). Over all, Zabi is limited for cover, he is not for a big kennels, his blood line is so special to me and I am so thankful to TouchStar for this chance. Breeding is joy and pleasure to me, not a source of income and it is my own choice and philosophy, which I chose.

Djangovi rodiče a předci / Django’s parents and ancestors