Štěňata ACD/ACD Puppies

Vrh "C" / Litter "C"

Dne 13. června se naší Brindabelle HogWild narodilo osm krásných štěňat, 5 fenek a 3 pejsci.

On June 13th our Brindabelle HogWild gave birth to eight beautiful puppies, 5 females and 3 males.

Štěňátka jsou tři dny stará a již mají svá jména a fotoalba, která najdete pod klikatelnými odkazy jejich jmen:

Puppies are three days old and have names and photogalleries which you find by click on their names:

CALAGUN M

COORAIN M

CURRUMBIN M

CAMIRA F

CARDINIA F

COORAH F

CORDELIA F

COROWA F

 

Všechna štěňata jsou již rezervována!

All puppies are already reserved!

 

 

 

 

 

Calagun M

Coorain M

Currumbin M

Camira F

Cardinia F

Coorah F

Cordelia F

Corowa F

Štěňatům je dnes jeden týden. Dobře prospívají a mají se čile k světu.

The puppies are one week old today. They are doing well and are keen on the world.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vrh "B" / Litter "B"

Všechna štěňátka z tohoto vrhu jsou již v nových domovech u svých nových majitelů! Přejeme jim šťastný a radostný život!

All puppies from this litter are in their new homes by their new owners! We wish them happy and joyful life!

             XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Představujeme štěňátka Australských honáckých psů - náš vrh B.

Datum narození / DOB: 1.6. 2017

2 pejskové a 4 fenky / 2 boys and 4 girls

Maminka (Mother) je naše Timber For Cinderella's Ranch Diamantina Force (více na jejích stránkách)

V jejím předešlém vrhu jsou již dva šampioni, Alinga HogWild je multišampion již ve svých dvou letech a je v současnosti nejúspěšnějším představitelem AHP v Čechách a na Slovensku, což věříme, že je zatím začátek jeho kariéry. Velmi úspěšná je jeho sestra Aroona HogWild, která se zúčastňuje velkých zahraničních výstav a ostatní sourozenci, kteří jsou vystavováni  jen výjimečně, jsou vždy úspěšní. Důležité je, že mají zároveň ty nejlepší výsledky ve zdravotních vyšetřeních a jsou velmi loajálními rodinnými psy, kteří milují zejména děti. Detailně se můžete dočíst v našich odchovech a fotky najdete ve fotogalerii.

Otec (Father) je Banana Bender Adalberto Ruspoli, který pochází z italské chovatelské stanice paní Paola Simona Colletta, která v současnosti patří k TOP nejúspěšnějším chovatelským stanicím v Evropě. Jeho rodiče mají přímý australský původ, tedy země původu AHP/ACD. Jeho stránky u nás připravujeme a budou brzy zveřejněny.

Oba rodiče mají všechny základní a navíc nadstandardní zdravotní testy a jejich výsledky jsou všechny bez zátěže, tedy dosvědčují jejich naprosté zdraví.

Both parents have all basic and above-standard health tests, and their results are excellent, that shows their complete health.

Štěňátka budou modrá, a budou mezi nimi taková, která zdědí nádhernou a  nyní velmi žádanou barvu mottled a dědičnou vlohu pro ni.

Puppies will be blue, and will be among them who will inherit a beautiful and now very desirable color mottled and hereditary talent for it.

Otec štěňat je velmi přátelský pes, pravého honáckého temperamentu.

Štěňata jsou velmi perspektivní pro výstavy a zároveň pro práci. Je pro nás důležité kombinovat perfektní exteriér a pracovní vlohy. V liniích předků jsou výstavní šampioni  využíváni jako honáci pro práci. Samozřejmě budou mít talent pro kynologické sporty. Pro své dvounožce budou jistě těmi fenomenálními parťáky, jakými umějí právě Australští honáci být, když se ocitnou v těch pravých rukách.

Puppies are very promising for both exhibitions and work. It is important for us to combine the perfect exterior and work skills. In the lines of ancestors, exhibition champions are used as cattle dogs for work. Of course they will have talent for cynology sports. For their masters they will surely be the phenomenal partners that Australian Cattle Dogs can be when they find themselves in right hands.

Představujeme se svými jmény, opět vybranými z jazyka Aboriginců.

Společná fota najdete zde: Litter "B" a fotky konkrétního štěněte zobrazíte kliknutím na jeho jméno:

 

Kluci:
Burnu (Strom)
Bunji (Parťák)

Děvčata:
Barina (Setkání)
Bertana (Den)
Bega (Krásná)
Brindabella (Australské pohoří)
Příjmení máme samozřejmě HogWild

 

We introduce our names, again chosen from Aborigine’s language.

Collective photos you find here: Litter "B" and for photos of certain puppy click on its name:

Boys:
Burnu (Tree)
Bunji (Buddy)

Girls:
Barina (Meeting)
Bertana (Day)
Bega (Beautiful)
Brindabella (Australian Mountain Range)
The 2nd name is of course HogWild

Burnu HogWild M 18days

Bunji HogWild M 18days

Brindabella HogWild F 18days

Bertana HogWild F 18days

Bega HogWild F 18days

Barina HogWild F 18days

Rodokmeny rodičů / Parent's Pedigree:

 

Oba rodiče mají zdravotní testy na spondy a DISH čisté!

Both parents have spondy and DISH health tests clear!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Vrh "A" rok 2015 Litter "A" year 2015

Všechna štěňata jsou již ve svých nových domovech!

Vrh A / Litter A

Alinga rezervován / Alinga reserved

Převelice radostná zpráva: Svět je bohatší o 10 štěňátek Australských honáckých psů! Z vynikajících rodičů Heelersridge Working Class Man & Timber Diamantina Force! Přejeme jim mnoho zdraví a štěstí!
Very good news: The world is richer by 10 puppies of Australian Cattle Dog! From excellent parents Heelersridge Working Class Man & Timber Diamantina Force! We wish them good health and happiness!

10 štěňátek - 5 psů a 5 fen se narodilo: 8.5.2015
10 puppies - 5 males and 5 females was born on 05/08/2015

Štěňata jsou z mimořádného spojení. Oba rodiče import, otec přímo ze země původu, Austrálie. Nadstandartní zdravotní testy, včetně genetiky a BEAR - vše čisté! Pyšní se vynikajícími rodokmeny. Jsou prověřeni na výstavách tituly a v pracovní a sportovní výkonnosti oficiálními zkouškami. Jde o kombinaci linií perfektně laděnou pro práci, sportovní a pracovní využití, jakož o významný přínos pro budoucí chov. Štěňátka mají vzácné a velmi atraktivní zbarvení. Jsou absolutně vyrovnaná v typu a charakteru. Vyrůstají v bytě s lidmi, chodí ven v civilizovaném prostředí, jezdí autem, jsou perfektně socializovaná a velmi kontaktní. Jsou prostá všech dědičných onemocnění. Mají ISO EU čipy, veškerá očkování a pravidelnou veterinární péči. Samozřejmostí je registrace, veškerá dokumentace a výbavička. Budeme rádi za trvalý kontakt s budoucími majiteli. Přes výše uvedené kvality je pro nás důležité, aby štěňata našla ve svých budoucích majitelích ty pravé partnery pro celý život, bez ohledu na možné ambice. Preferujeme zodpovědné a seriozní zájemce, kteří chtějí především tak fenomenálního psa, jakým právě Honák, originál mezi plemeny je.

Their parents boasts excellent pedigrees and excellent results above standard medical tests. They are vetted at shows, working and sporting performance. It is a combination of lines perfectly tuned to work and sport use, as well as for future breeding. Namely, the father of the puppies represents in Europe an extraordinary contribution to the quality of import from the country of origin. Despite the aforementioned quality is important to us that the puppies found mainly in its future owners as the right partner for life, regardless of possible ambitions.

Otec / Father
Aust.Imp. HIT CZ CHAMPION HEELERSRIDGE WORKING CLASS MAN "HERO"
Australian imported
Hero's health tests :
DNA PRA A
DNA PLL N/N
HD 0/0
ED 0/0
BAER OK
FULL DENTION
Herding Certificated

Matka / Mother
TIMBER For Cinderella's Ranch Diamantina Force
DNA PRA A
HD 0/0
ED 0/0
BAER OK
FULL DENTION
ZOP Obedience
Klubová Výstava KCHMPP , Mladá Boleslav - V1, CAC / EXCELLENT 1 / CAC
NATIONAL DOG SHOW / NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ Mladá Boleslav
Ex 1 / V1, CAC
International Dog Show Mladá Boleslav 27.8.2011
Ex 1 , CAJC
NATIONAL DOG SHOW / NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ Klatovy Ex 1 , CAJC

Máme jména, která nám páníček vybral samozřejmě u australských Aboriginců. Dovolte tedy, abychom se představili:

We have names, which choosed our master from the Australian Aborigines of course. So let us introduce ourselves:

Alba - znamená Písečný kopec / A sand hill
Abim - Duch nebo čert / Ghost or Deamon
Amarco - Krásné místo / A nice place
Alinga - Slunce / The sun
Akala - Papoušek / A parrot
za kluky / for boys &

Amarina - Déšť / Rain
Alkoomie - Velmi hezká / Very nice
Adina - Dobro / Goodness
Apunga - Bohyně malých rostlin / Goddess of small plants
Aroona - Tekoucí voda / Running water
za děvčátka / for girls

Je nám 6 týdnů / We are 6 weeks old:

Mnoho dalších fotografií včetně aktuálních alb každého jednotlivého štěněte najdete  ZDE

Much more photos including actual galleries of each puppy you find  HERE

31. den našeho života / 31st day of our life

Apunga Cinderella rezervována / Apunga Cinderella reserved