Jak žijeme/How We Live

Milujeme úsměv našich psů a jejich radost, která hojí naši duši a zahřívá srdce. Jsou pro nás příslibem a zároveň závazkem.

We love our dogs smile and joy that heals our soul and warms heart. For us the promise and commitment.

Aktivity – jak žijeme?/Activities – how we live?

Máme zahradu a zahrádku, které využíváme k veselým hrám, chodíme na procházky, řádíme na lukách, koupeme se v řece a našem rybníčku. Samozřejmě se věnujeme výcviku a baví nás agility. Jezdíme na výlety. Do naší rodiny patří koně a máme řadu kamarádů. Soutěžíme na výstavách, jelikož jsme hrdými představiteli svých plemen. Rádi se vracíme do tepla domova, nabrat síly do dalších akcí.

We have a garden, which we use to cheerful games, go for walks, advises the meadows, we swim in our pond and river. Of course, we enjoy our training and agility. We go on trips. Our family includes horses and we have many friends. We compete at shows, because we are the proud representatives of our breed. We are happy to return to the warmth of home, gather strength for other events.