O plemeni WCC/About WCC breed

Kulturní plemena mají svoji monografii, která barvitě provází jejich původem, dějinným vývojem, který kráčí ruku v ruce historií lidí a tím daným určením a morfologií. Welshcorgiové mají ještě cosi navíc: LEGENDY.

Stará velšská legenda praví, že neobvykle moudří pejskové jsou královským darem, který věnovaly předkům nynějších obyvatel této části planety čarovné bytosti z hor. Ještě dříve, než se zde objevili lidé, obýval prý pohoří poloostrova Pembroke bájný nárůdek malinkatých lidiček. Měli paláce, zahrady i stáda miniaturních kraviček a také corgi, kteří je svědomitě hlídali nebo si hráli s dětmi v zelených údolích. Když však malé corgi dostali postroje, změnili se v pohádkové klusáky pádící krajinou přes vrcholky hor a koruny lesních velikánů. Lidské příchozí přijali bájní obyvatelé vlídně. Svá tajemství však před nimi střežili velmi ostražitě. Proto pouze nemnozí mohli zahlédnout koníky uhánějící noční tmou do neznámých dálek. Ti potom vyprávěli, že čarovní koníci se nepodobají žádným jiným koním na světě. Jejich srst je zlatá, krátké tlapky bílé, ouška vztyčená a kdo spatřil jejich oči, již nikdy na ně nezapomene. Neboť je v nich všechno. Láska i radosti moudrost celého světa. Dlouho, předlouho, žili lidé i bájní obyvatelé v přátelství. Stále více se však jejich cesty rozcházely. Člověk se rozpínal a vytlačoval malý nárůdek z jeho sídel. Nakonec se pohádkové bytosti rozhodly opustit svá rodná údolí navždy. Aby však na ně lidé úplně nezapomněli, zanechali jim na památku dvě štěňátka corgi. Děti je nalezly na jednom opuštěném lesním paloučku. Celý den si s nimi hrály a potom si je vzaly domů, neboť se domnívaly, že jsou to liščata. Když však lidé spatřili rudá zvířátka s bílými tlapkami a vztyčenými oušky, se stopami postrojů na hřbetech a pohlédli do jejich moudrých očí, porozuměli, jak nádherný dar dostali a kdo jim jej věnoval. Malí corgi již zůstali s člověkem. Naučili se milovat své nové hospodáře, pást jejich stáda a střežit jejich obydlí. Nevěříte-li, prohlédněte si pozorně corgi. Na jejich hřbetech jsou dosud vidět stopy čarovných postrojů. Nejlépe však, když se jim podíváte do očí……

Wales je pohádková země s hrady na každém rohu a elfy nebo vílami za každým stojícím kamenem. Je tedy přirozené, aby Wales měl pohádkové psy. Zde je příběh o tom, jak se jimi Corgiové stali. Královna Mab tleskla rukama: „Nudím se,“ zvolala, "Vezměme naše oře a jdeme se projet. "Přímo před pohádkovou královnou se objevil malý červeno-bílý pes se zlatým límcem a zvonkem. Na zádech měl malé sedlo vyrobené z nejjemnější kůže a vykládané stříbrem. Podobní psi se zjevili i ostatním členům pohádkového dvora. Všichni nasedli na své kouzlené psy a vedeni královnou Mab a jejím lovčím, snědým Edricem, vyjeli z horské doliny a za svitu měsíce uháněli waleskými lesy. Najednou jedna z víl vykřikla. Její oř vletěl do pasti nastražené pytláky. Past byla vyrobena ze železa, stisk jejích čelistí byl pro víly smrtící a jezdec i jeho malý pes byli ztraceni. Ostatní víly se shromáždily kolem, ale přesto si udržovaly odstup, aby nemohly být také lapeny studeným stiskem železa. "Co budeme dělat?" řekla královna Mab, „Nemůžeme je tady nechat zemřít.“ Ticho, které následovalo po její otázce, přerušil tenký váhavý hlas. Chlapec vykoukl zpoza stromu, jeho vyděšená sestra po jeho boku. "Pokud chcete, vaše veličenstvo, můžu past uvolnit, aby je už nedržela." řekl. „A moje sestra zná byliny. Možná bude schopná zmírnit jejich bolest.“ "Co tady děláš v této noční době?" zeptala se královna. "Nevíš, že noc má pro smrtelníky mnoho nebezpečí?" "Můj otec je pastýř." odpověděl chlapec. "Naše nejlepší bahnice se ztratila a bez ní bychom určitě hladověli." „Uzdrav mé přátele,“ řekla královna, „a já ti to mnohokrát splatím.“ Chlapec a jeho sestra roztáhli čelisti mohutné pasti, aby již nemohla nikomu ublížit. Pak nasbírali bílou dubovou kůru a ostružinové listy. Sestra je navlhčila v potůčku a udělala uklidňující obvaz. Víla a její pes byli za pomoci svých rychlých uzdravovacích schopností zase brzy v pořádku. „Slíbila jsem ti odměnu, chlapče,“ řekla královna Mab. Dvakrát zazvonila na zlatý zvoneček, který visel kolem psího krku. Objevila se dvě červeno-bílá štěňata. Byla nízká, silná a robustní, s tmavýma očima, které zářily inteligencí. „Tohle jsou pohádkoví psi,“ řekla královna Mab. „Jsou rychlí, chytří a věrní a mohou pást stádo skotu, stejně tak i ovce. Chovej se k nim dobře, a už nikdy v životě nebudeš strádat.“ Pak tleskla rukama a celý pohádkový dvůr zmizel a zanechal za sebou jen dvě štěňata. Rodina pastýřů prosperovala a pohádkoví psi porodili další štěňata. Corgis jak se stali známými (podle waleských slov cor, což znamená “trpaslíka” a gi znamená “psa”), jsou velmi ceněni pro své pastevecké schopnosti. Jako známku svého původu z pohádky nosí všichni na zádech sedla nebo postroje. A v den slunovratu, pokud byli psi trochu unavení (což se stávalo jindy zřídka), pastýři jednoduše moudře pokývli hlavou. Věděli, že víly se o každém slunovratu v noci vrací, aby jezdily na Corgiích, aby nikdy nezapomněli, odkud pocházejí.

Ještě jedna legenda: Víly obdarovaly děti svými Welsh Corgi, protože po válce mezi klany Tywyth Teg a Gwyllion zemřely dvě víly z klanu Tywyth Teg a děti jim byly na pohřbu, a byly obdarovány právě dvěma psy, kteří zůstali po mrtvých majitelích, aby dětem pomáhali shánět stádo ovcí.

Korgiové jsou jak vzhledem, tak povahou naprosto úžasní psi.

 

Obecná charakteristika welsh corgi cardigana

Welsh corgi cardigan je bezesporu pes, který by jen těžko zapadl do škatulky gaučových povalečů. Aktivním pohybem toto plemeno udržujete v pohodě jak po psychické, tak po fyzické stránce a také utužujete vzájemný vztah, který je pro velškorgiho na prvním místě. Určitě není na škodu, pokud bude mít pes k dispozici zahradu, kde se může proběhnout a zabavit i v době vaší nepřítomnosti. Ačkoliv je toto plemeno původem pastevecký pes, bezpodmínečně tuto aktivitu ke spokojenosti nepotřebuje, dnes už vyhledává především společnost lidí a je tak známé zkrátka jako milý malý rodinný pes.

I. Povaha

Zamilovat si velškorgiho pro jeho mírumilovnou a vyrovnanou povahu opravdu není těžké. Tito psi jsou sice původem pastevečtí a honáčtí, nicméně dnešní kynologové se shodují na tom, že jde již spíše o rodinného společníka. Korgiové by měli být vždy oddaní a loajální ke svým lidem, vůči členům rodiny si velmi rychle vytváří silné citové pouto a také obranářský instinkt. Velškorgi může být také dobrý hlídač, spíše však tichý a nenápadný, většinou pozorně sleduje okolí, než aby běhal podél plotu a štěkal na kolemjdoucí.

Toto plemeno není zrovna vítací typ, vůči cizím lidem sice není agresivní, ale z počátku si spíše drží odstup, v neznámém prostředí může být víc odměřený a ostražitý. Jinak jsou ale tito psi zkrátka pohodáři, vynikají překvapivě silnou intuicí, umí pohotově reagovat a samostatně řešit problémy v krizových situacích, jsou velmi inteligentní, díky čemuž se skvěle hodí i pro pokročilejší výcvik prakticky jakéhokoliv zaměření. Velkou výhodou těchto psů je, že navzdory své velikosti a zavalitější stavbě těla jsou velmi čiperní, rádi běhají a plavou, jsou hraví a aktivní, a co víc, všechny tyto povahové rysy jim zůstávají i v dospělosti a pokročilejším věku.

 

II. Vzhled

Welsh corgi cardigan je sice pes poměrně malého vzrůstu na krátkých nožkách, nicméně jej řadíme mezi středně velká plemena. Výška by se měla v dospělosti podle standardu pohybovat od 25,5 do cca 31 cm, váha od 15 do cca 18 kg, feny bývají o něco menší i lehčí, přesto u tohoto plemene mezi psy a fenami nebývají tyto rozdíly tolik patrné. Velškorgi má hlavu poněkud nepoměrně velkou k tělu, jeho dlouhý špičatý nos a vztyčené uši připomínají lišku. Tento pes má vysoké čelo s patrným stopem při přechodu na čenich, který je protáhlý a poměrně úzký s dobře přiléhajícími pysky. Oči mají korgiové blízko u sebe, posazené přímo nad čumákem, zpravidla tmavě hnědé, nicméně u zbarvení srsti typu merle se můžeme setkat též s modrýma očima, vzácně i s jejich heterochromií. Toto plemeno má dále krátký silný krk a široký hluboký hrudník.

Hřbetní linie je rovná, ocas dlouhý, psi ho nosí povětšinou svěšený, sahat by měl ideálně až na zem. Celé tělo welsh corgi cardigana je posazené na hodně krátkých, ale silných a dobře osvalených končetinách. Pes je na pohled robustní, tělo má mohutnou stavbu s těžkou kostrou, rozhodně je však nežádoucí, aby měli korgiové nadváhu. Povolená zbarvení tohoto plemene jsou prakticky všechna v kombinaci s bílou, která však v srsti nesmí převažovat. Nejčastěji mají psi bílou lysinku na hlavě, která se může táhnout až přes čenich, krk, břicho, dále můžeme najít bílé znaky na nohou a někdy také na špičce ocasu.

 

III. Vztah k dětem a domácím mazlíčkům

Velškorgi je obecně vzato velice mírumilovný a klidný pes, který sám od sebe nikdy na jiné psy či domácí zvířata neútočí. Soužití s dalšími mazlíčky v jedné domácnosti bývá u těchto psů bezproblémové, korgiové si snadno zvyknou na menší hlodavce, králíky či ptáky. Vzhledem k tomu, že nejsou přehnaně teritoriální, jim nevadí ani kočky nebo jiná zvířata, která se též volně pohybují po domě. Zbystřit byste měli raději v případě, že velškorgi přijde do styku s hospodářskými zvířaty, jako jsou například krávy, ovce, kozy nebo koně a poníci.

Jak již bylo řečeno, je welsh corgi cardigan původně pastevecké plemeno a jeho instinkty mu tak velí začít dobytek nahánět, přičemž by mohlo dojít k úrazu. Vztah k dětem má toto plemeno velmi dobrý, korgiové jsou hraví a jsou rádi, když se jim někdo věnuje, pozorností dětí tak jistě nepohrdnou, nenechají se vyprovokovat k agresi ani přesto, že kolem běhají rozdováděné děti. Velškorgi je vcelku flegmatik, snese tak i nějaký ten štulec a pokud ho již hra přestane bavit nebo si potřebuje odpočinout, prostě v tichosti odejde a najde si klidné místo sám pro sebe.

IV. Výchova a výcvik

Výchova velškorgiho není nijak složitá, pokud jste ochotni obětovat trochu času, zvládnete ji i coby začátečník s kynologií. Korgiové jsou při správném vedení úslužní, mají velkou snahu se svému pánu zavděčit, největší motivací je pro ně často při výcviku pamlsek, se kterými byste to ale neměli přehánět. Výchova a také socializace je u tohoto plemene důležitá, měla by být zahájena včas a být důsledná, ovšem určitě ne tvrdá. Velškorgi velmi citlivě reaguje na tón vašeho hlasu. Budete-li příliš hrubí či zbrklí, můžete u psa vypěstovat bázlivost nebo přehnanou tvrdohlavost.

Ačkoliv je velškorgi typ psa, který se občas, když má zrovna náladu, může snažit prosadit si svou, je potřeba mu ukázat, že jsou ve vašem vztahu určité hranice, které pes musí respektovat. Aby se z korgiho stal poslušný a klidný pes, je zapotřebí především trpělivost a laskavý a citlivý přístup a samozřejmě spousta pozitivní motivace, aby psa cvičení bavilo a nebral ho jako nepříjemnou povinnost. Toto plemeno je velmi inteligentní a zpravidla povely rychle pochopí a také si je dlouho pamatuje. Rozhodně se však nedoporučuje vyvíjet na velškorgiho příliš velký nátlak a zbytečně ho drilovat, pak se pro něj výcvik stává nezáživným, v horším případě má pes tendence ho sabotovat.

 

V.  Zdraví a péče

Welsh corgi cardigan je obecně vzato velmi houževnatý pes, který na žádné konkrétní nemoci či dědičné vady výrazně netrpí. Přesto je třeba zmínit, že v menší míře se u tohoto plemene vyskytují oční vady, které jsou bohužel dědičné a v chovu je nutné toto hlídat. V pokročilejším věku se u některých jedinců mohou vzácně objevit dysplazie loketního a kyčelního kloubu, epilepsie či spondyloza (degenerativní onemocnění krční páteře). Ke všem těmto nemocem jsou korgiové výrazně náchylnější v případě, že trpí nadváhou. Ta bohužel u těchto psů není nijak výjimečná, korgiové milují jídlo, nejsou příliš vybíraví a sežerou v podstatě, na co přijdou. Proto je nezbytně nutné je krotit v příjmu potravy a opravdu přesně vědět, čím svého psa krmíte. Strava by neměla být příliš bohatá na bílkoviny a měla by mít vyvážený obsah minerálních látek. Správná výživa je nesmírně důležitá hlavně ve štěněčím věku, jelikož obezita by mohla negativně ovlivnit vývoj kostí a svalů a vést v dospělosti k různým deformacím.

 

VI. Náročnost

Sečteno a podtrženo je welsh corgi cardigan poměrně nenáročné plemeno. Soužití s ním může být harmonické jak v bytě v centru města, tedy v případě, že psovi dopřejete denně delší procházky, tak i na venkově nebo v domě se zahradou na předměstí. Plemeno je náročnější časově, jelikož korgiové jsou k vám velmi silně citově vázáni a po delší době vaší nepřítomnosti psychicky strádají. Připravte se tedy na to, že pokud zrovna nejste společně na procházce, ale doma, velškorgi vás bude následovat, kamkoliv se hnete. Toto plemeno rozhodně není pes do kotce, kde by trávil sám celý den a noc. Co se týká péče o srst, stačí jednou za týden až dva vyčesávat hrubým kartáčem, důležitější je však péče o drápy a zuby, které je potřeba pravidelně kontrolovat. Také budete muset nejspíše sestavit zdravý a vyvážený jídelníček a během růstu a změn fyzického zatížení vašeho psa ho také vhodně upravovat, ideální je se o tomto poradit s veterinářem. U korgiů se nevyplatí na krmení šetřit, nezapomínejte na to, že tito psi mají při nevhodném stravování sklony k tloustnutí, také ale k tvorbě zubního kamene, který je poté nutné čas od času odstraňovat chirurgicky.

 

VII. Historie

Welsh corgi cardigan je plemeno pocházející z Anglie z jižního Walesu s historií starou více než 3000 let. Dohledat tak přesný vývoj korgiů od samého počátku až dodnes je tak velmi obtížné, nicméně nejpravděpodobnější teorie vzniku tohoto plemene je taková, že předci těchto psů přišli na území britských ostrovů již kolem roku 1200 před naším letopočtem, čemuž nasvědčují i kosterní nálezy z této oblasti a také název plemene. Slovo “cor” znamená v původní keltštině trpaslík a “ci” vyslovované jako “gi” zase pes. Název “corgi” tedy nemůže být nic jiného než malý nebo trpasličí pes. Není jisté, zda k tak výraznému zkrácení končetin do té míry, v jaké je vidíme u velškorgiho dnes, došlo ještě na pevnině nebo až s příchodem keltských kmenů na území britských ostrovů.

Právě díky tomu bylo však z kosterních nálezů patrné, že jde právě o tohoto psa, jelikož neznáme žádné jiné pastevecké či honácké plemeno, které by bylo záměrně šlechtěno tímto směrem. První psané zmínky o existenci velškorgiů pocházejí poté až z 10. století našeho letopočtu. V té době byli chování jako hlídací psi na rozlehlých usedlostech právě v jižním Walesu. Korgiové byli původně psi hlavně velšských zemědělců a během nadcházejících několika století si získali ohromnou popularitu a rozšířili se po celém státě. Oficiálně se však toto plemeno jako výlučně pastevecké a honácké začalo používat až na počátku 17. století, korgiové pásli nejčastěji ovce, krávy a také poníky často ve společnosti jiných větších ovčáckých psů.

Do té doby se ještě korgiové nerozlišovali na cardigany a pembroky, tento krok přišel až ve 30. letech 20. století, kdy se také velškorgi poprvé objevil na zemědělské výstavě v jižním Walesu. Oba typy psů i jejich názvy pocházely ze dvou hrabství v Anglii (hrabství Pembroke na jihu a Cardigan na západě Walesu). Na obou měli poněkud odlišný pohled na celkový vzhled korgiů, a tak trvali na uznání obou typů, jelikož ani jedna strana nebyla ochotná ustoupit. Roku 1934 anglický Kennel club oficiálně uznal dvě samostatná plemena, a to welsh corgi cardigan a welsh corgi pembroke, také zakázal jejich vzájemné křížení pro zachování čistého standardu.

 

OSM důvodů, proč si pořizovat welsh corgi cardigana

 • Tento psík je sice poněkud robustnější, jinak ale poměrně malý a prostorově velmi nenáročný, zvládne bez problému život i v městském bytě.
 • Velškorgi je ostražitý a dobrý hlídač, nicméně je velmi tichý a klidný, zbytečně neštěká, ani nevyje.
 • Jedná se o nesmírně oddané a milující plemeno, které má v lásce lidi včetně dětí, ostatní zvířata také snáší velmi dobře.
 • Korgíci jsou bystří a inteligentní, mají výbornou paměť a vynikají schopností intuitivně a v klidu sami řešit nejrůznější problémové situace.
 • Korgiové umějí být poměrně flegmatičtí, hned tak něco je opravdu nerozhází, konfliktům se vyhýbají bez jakéhokoliv náznaku agrese.
 • Navzdory své velikosti má toto plemeno obdivuhodnou výdrž a je tak velice všestranné, hodí se tak i na celou řadu psích sportů.
 • Velškorgi je překvapivě odolný a otužilý pes, který zvládá i celoroční pobyt venku za předpokladu, že nebude celé dny sám zavřený v kotci.
 • S výchovou tohoto plemene si při troše snahy poradí i začátečník, korgiové jsou učenliví a především ke svému pánu velmi loajální a ochotní k jakékoliv společné aktivitě.

OSM důvodů, proč si nepořizovat welsh corgi cardigana

 • Korgiové mají, ač na to možná nevypadají, rádi pohyb, který potřebují především proto, aby se udržovali v dobré kondici, v opačném případě mají sklony k tloustnutí a s tím i spojeným zdravotním problémům.
 • K cizím lidem jsou tito psi nedůvěřiví a ačkoliv zpravidla nejsou nikterak agresivní, chovají se ostražitě a jsou velmi opatrní na to, koho si pustí k tělu.
 • Velškorgi nemá v povaze nahánět menší zvířata, nicmémě v případě střetu s dobytkem  byste měli být raději v pozoru.
 • Bydlíte-li ve vyšších patrech bez výtahu, není pro vás nejspíš velškorgi zrovna ideální pes, jelikož mu častá chůze po schodech může způsobit zdravotní komplikace s páteří.
 • Korgiové sice neslinatjí, ani nechrápou, nicméně celkem obstojně línají, odchlupovací váleček tak bude pravděpodobně ve vaší domácnosti, zvláště v bytě nutností.
 • Toto plemeno umí být občas lehce tvrdohlavé, když má zrovna svou náladu, má velškorgi tendence si z vás dělat tak trochu “dobrý den”.
 • Velškorgi je typ psa, který je sice většinou milý a kontaktní, někdy je ale potřeba umět respektovat, že chce mít zkrátka svůj klid a nebýt nikým rušen.
 • Korgiové nemívají obvykle problém s jinými psi.mohou ale jisté potíže nastat při nedostatečné socializaci, proto je žádoucí, aby měl odmalička možnost bezprostředního kontaktu s dalšími zvířaty.

Shrnutí

Velškorgi je zkrátka pohodář, který se rád mazlí, ale to neznamená, že by se s chutí neproběhl, také miluje plavání a je poměrně všestranný. Jeho velkou výhodou je, že jakmile vás jednou přijme jako součást smečky, je celé rodině nesmírně oddaný, umí být velmi krotký a veselý a dokáže se snadno a rád přizpůsobit chodu vaší domácnosti.

 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Povaha

Velškorgi Cardigan se velice brzy váže na svou rodinu, vytváří si opravdu silné pouto a poté se stává věrným a oddaným společníkem. I přes malý vzrůst mu nechybí odvaha, je proto výborným hlídačem. Dokonce i bez speciálního pasteveckého výcviku je silně přitahován k dobytku a podvědomě ho začíná ihned shánět dohromady. Patří mezi honácké a pastevecké psy, je tedy aktivní a má spoustu energie, kterou potřebuje vybít. Většinou nedochází k problémům v socializaci psa, vyznačuje se velkou trpělivostí, což je u psů považováno rozhodně za přínos. Dalším výrazným plusem je, že velškorgi Cardigan nejeví známky agresivity.

Popis

Tento pes má mohutnou stavbu těla, přesto je ale velmi aktivní. Hlava se podobá liščí. Cardigan má dobrosrdečný výraz. Typickým znakem plemene je široký hrudník a vztyčené, v poměru k tělu velké uši se zahnutou špičkou. Srst je kratší, povoleny jsou všechny barvy, pokud nepřevažuje bílá. Oči mívá tmavé, ale u modře mramorovaných psů (blue merle) můžeme najít i modré, modře skvrnité, nebo dokonce každé oko jinak barevné. V porovnání s plemenem Pembroke má větší hlavu, širší uši, je celkově mohutnější a těžší. Srst má kratší a tvrdší než Pembroke, také ocas je výrazně delší s charakteristickou „vlajkou", která koresponduje s délkou srsti na těle psa. Výška by se měla pohybovat kolem 25,4 až 30,5 cm , psi váží 15 až 18 kg, feny jsou o něco lehčí.

Historie plemene velškorgi cardigan

Podobně jako Velškogri Pembroke, se kterým se značnou část své existence vyvíjel společně, i Velskorgi Cardigan patří mezi stará anglická plemena pocházející z Walesu, která se používala jako pastevečtí psi pro skot, ovce, nebo poníky. Pojmenování je odvozeno od názvů stejnojmenných hrabství v Anglii. Často docházelo k vzájemnému křížení obou plemen, takže se výrazné rozdíly částečně eliminovaly. Velškorgi Cardigan se osamostatnil až roku 1934. Dnes je chován převážně jako pes společenský, nezapře ale svůj pastevecký pud. Je také velice vhodný k dalšímu výcviku a soutěžím.

Základní péče

Doporučuje se tedy poskytnout psu dostatek pohybu, může vás doprovodit při jakémkoli sportu. Je také nutné, aby pes dostal náležitý výcvik. Welškorgi Cardigan má vrozené vlohy pro pastevectví, neposlušný dobytek kouše do kotníků a díky malému vzrůstu se lehce vyhýbá kopancům. Cardigan rychle chápe, je inteligentní a je tedy radost s ním spolupracovat. Velškorgi má nadání a nadšení pro mnoho psích sportů, nejen pro pasení. Jsou známi i jedinci, kteří byli nasazováni jako lavinoví psi. Cardigan má velice kvalitní srst, která nepotřebuje nijak složitou péči a úpravu, stačí občas důkladně vykartáčovat. Pes je odolný proti mrazu, díky husté srsti jen tak lehce neprochladne. Důležitým upozorněním u Cardigana je, že kvůli své páteři by neměl chodit po schodech a věnovat se agility.

(Zdroj: hellosandy.cz)