Feny/Females

Narodila se 8. ledna 2010
Dovoz z Polska
Born on 01/08/2010
Poland imported

Zdravotní testy / Health tests:
DNA PRA A
HD 0/0
ED 0/0
BAER OK
FULL DENTION
ZOP Obedience

Výstavy / Shows:
National Winner
Club Winner
EXCELLENT 1 / CAC
CAJC

TIMBER FOR CINDERELLA’S RANCH DIAMANTINA FORCE

Timber okamžitě zaujme mimořádným zbarvením Blue mottled. Důležité jsou ale všechny vlastnosti, které ji činí pravým honákem. Timber patří k liniím typu Little Logic, které se využívaly k historicky nejpůvodnější práci Honáků - k doprovodu dobytčích stád. Timber vidět běžet je dech beroucí zážitek, ve kterém se snoubí dynamika a lehkost. Vyniká opravdu mimořádným charakterem. Je přísně loajální ke svým lidem a zcela přezíravá vůči cizím. Vůči psům je spravedlivá. V každém případě je bezchybný obránář a bdělý ochránce. Timber má vrozené typické dobytkářské pracovní vlohy a zároveň k nim nutnou precizní ovladatelnost a disciplinovanost, které jsou vlastní a typické Honákům! Timber má harmonickou, vyváženou stavbu těla, krásnou typicky modelovanou fenčí hlavu. V práci a výcviku přináší jen radost. Měli jsme velké štěstí, že Američtí zájemci, pro něž již měla vystavené exportní pedigree, ji z osobních důvodů museli odřeknout a tím se uvolnila pro nás. Pradědeček Timber z matčiny strany je významný a velmi úspěšný pes v Evropském chovu ACD. ICh., Multi Ch. Bluespirit Ike Des Poenjaap. Otec Timber, který k nám přišel z USA, obsahuje řadu linií, chovaných na dodnes aktivních dobytčích rančích. Mezi jeho předky patří i linie z chovatelské stanice Buzzards, která se proslavila fenomenálním psem, šampionem Buzzard´s Red Tubs Hx- který vyprodukoval 85 šampionů ve světě, což je světový rekord. Jeho potomci byli geneticky testováni a 99,2% bylo a je prostých očních vad, vad skusů a hluchoty. Vyprodukoval 17 šampionů v pracovních třídách, což je další světový rekord. Všichni jeho potomci prokázali vyjímečné schopnosti pracovat s dobytkem, pokud byli tím směrem exponováni. Tubs denně pracoval s dobytkem a o víkendech se aktivně zúčastňoval výstav po celý svůj život.

Timber instantly deliver exceptional color Blue Mottled. But important are all qualities that make her the right Cattle Dog. Timber is one of the Little Logic type lines that were used historically most for original drover’s work - to the accompaniment of livestock herds. See Timber run is a breathtaking experience that combines dynamism and lightness. Excels with really extraordinary character. It is strictly loyal to his people and completely dismissive towards strangers. Against dogs is fair. In each case is flawless defender and vigilant protector. Timber has an innate characteristic livestock working abilities and at the same time requires precise handling and discipline inherent to typical ACD! Timber has a harmonious, balanced physique, beautiful typically modeled feminine head. The work and training brings only joy. We were lucky that American candidates for whom already had issued an export pedigree, for personal reasons had to renounce her and she was released for us. Timber’s great-grandfather on her mother's side is important and very successful in European breeding ACD, Ich., Multi Ch. Bluespirit Ike Des Poenjaap. Timber’s father, who came from the USA, contains a number of lines, raised on still active cattle ranches. His ancestors include lines from kennel Buzzards, who rose to fame phenomenal dog, Champion Buzzard's Red Tubs Hx - which produced 85 world champions, which is a world record. His descendants were genetically tested and 99.2% were clear of eye disorders, malocclusion and deafness. He produced 17 champions in the working class, which is another world record. All his descendants have demonstrated exceptional ability to work with the cattle when they were exposed in that direction. Tubs worked daily with cattle and on weekends actively participated in exhibitions throughout his life.

TIMBER for Cinderella's Ranch Diamantina Force:

Vždy bdělá, vždy připravená, vždy nadšená, vždy plná energie, vždy optimistická, vždy věrná, vždy ochotná, vždy při mě - opravdový Přítel - Timberka.

Always vigilant, always ready, always enthusiastic, always full of energy, always optimistic, always faithful, always willing - always close to me forever lovely Timber.

Rodiče / Parents:

Otec/Father: Duwest Bubba Magnet

narozen/born: 22.1.2002
barva/color: blue mottled

Interchampion - C.I.B.
Czech Veteran Champion
Champion of Moldavia
Champion of Montenegro
Czech champion
Slovakia Champion
Croatia Champion
Austria Champion
8x CACIB (in 5 countries)
4x R.CACIB
9x BOB
National winner
Best of opposite
Res.CAC Czech Republic
3x CAC Czech Republic
4x CAC Slovakia
Res.CAC Slovakia
CAC Belgium
CAC Slovenia
2x CWC/CAC Poland
3x CAC Moldavia
2x CAC Montenegro
4x CAC Croatia
4x CACA Austria

prcd PRA- pattern A
DKK/Hips: Good Lokty/Elbows: Normal
BAER test OK
zuby/dentition: plnochrupý/full dentition
skus nůžkový/scissors bite

výška/height: 52cm
váha/weight: 25kg

otec/sire: CH Duwest Dewey Bubba Blue HSAs
matka/dam: CH Annies Dream Red Fox

Rodiče / Parents:

Matka/Mother: Bluebird des Poenjaap

Datum narození: 20.6.2002
Birth date: 06/20/2002

Tituly z výstav/Titles and results from the dogshows:
Int.Ch, PL Ch, PL Jr Ch, PL Winner, PL Jr Winner, PL Jr Club Winner, PL Club Winner, 7xJrWinner, 10xCAC, 8xBOS, 2xRes.CACIB, 6xCACIB, 8xBOB, BOG I - 3pl., 2xBest Veteran in Breed, BIS Veteran on Club Show - 3pl.

Výsledky zdravotních testů:
Tests and health results:
PRA - obligate A
HD - A
ED - prostá / clear
BAER: oboustraně slyšící / bilateral hearing
Dentition - OK
PRA '07, '10, '11 - clear

Rodiče/Parents:
Otec/Father: Int.Ch, Multi Ch Bluespirit IKE DES POENJAAP
Matka/Mother: Int.Ch, Multi Ch Cattlefarm's LADY ROSMARIN

Prarodiče/Grandparents:

Dědeček/Grandfather: Bluespirit IKE des Poenjaap

International Champion,
Croation Champion,
Worldchampion 2001,
Hungarian Champion,
Austrian Champion,
Luxembourg Champion,
Dutch Champion,
Belgian Champion,
French Champion,
Bundessieger Austria 2001,
Bundessieger Germany 2001. ,
German VDH Champion,
Monaco Champion,
Polish Champion
Czech Champion
Swiss Champion

Prarodiče/Grandparents:

Babička/Grandmother: Cattlefarms Lady Rosemarin

International Champion
Austrian Champion.
Belgian Champion.
French Champion.
Dutch Champion.
Polish Champion.
German VDH Champion.
Hungarian Champion.
Luxembourg Champion.
Junior World Champion
Belgium Junior Winner
Croatian Ch., Benelux Winner
Bundessieger Austria 2001
Bundessieger Germany 2001
Europasieger 2002 +BOB
Polish Winner 2002
Slovenian Champion