Proč Průkaz původu?

Chovatelé versus množitelé - PP x bezPP

 Psi, kteří mají PP (Průkaz původu) jsou odchováváni chovateli zaregistrovanými organizacemi zastřešujícími plemenný chov mezinárodně chráněných chovatelských stanic. BezPapíroví plagiáti vydávaní za tzv. „čistokrevné“ jsou produktem množitelů ryze za účelem finančního zisku.

Tak zní strohá definice, která stále ještě některým lidem nestačí k orientaci v problému. Člověk, pro kterého má význam fenomén kulturních plemen se určitě nad takovým tématem zamyslí. Každý živý tvor má právo na život a lásku. Ale jejich budoucnost a kvalitu právě velmi ovlivní jeho původ. Jak a proč se zde vynasnažíme objasnit z více dostupných zdrojů.

Nikdo se nerodí s hlavou narvanou informacemi a člověk se učí celý život. Poučit druhého s respektem k jeho vlastním zkušenostem a bez urážek by měla být samozřejmost, tím spíš, když dobrá osvěta je to nejlepší, co máme v boji proti množitelům v rukou

Podle zákona je pes bez PP „napodobenina“!

 

Množení „bezpapíráků“ v důsledku ohrožuje budoucnost kulturních plemen jako takových! Jde o systematické rozmělňování a devastaci genofondu a krádež kulturních hodnot, na kterých lidé pracovali mnoho let. Množení bez PP je motivováno jen a jen ziskem. Kromě zvířat rozšiřuje řady lidí, kteří způsobují problémy mezi pejskaři a druhými lidmi, jelikož drtivá většina zájemců o levný nákup štěněte (což je jediný důvod k nákupu tzv. bezpapíráka) postrádá zodpovědnost. To se odráží na dalším přístupu takových lidí k výchově a chování.

Nežádoucí je každé bezprůkazové krytí, jelikož se ztrácí původ, navyšuje se bezpřehlednost, množí se dál, a celý problém téhle ilegality původu narůstá. Činí tak lidé bez skrupulí, lidé povrchní, svým způsobem omezení a podobní jsou všichni, kdo od nich kupují. Rozdíl mezi chovateli a množiteli v principu není až tak v cenách, ale především v pracnosti péče o budoucí odchov.

Množitel je každý producent "bezpapíráků", i kdyby měl doma jen jednu jedinou fenu na gauči. Jediná motivace produkce štěňat bez PP je finanční zisk, který čím je nižší, tím více nutí producenty navyšovat kvantitu produkce. Vydávání zvířat bez původu za čistokrevná je navíc protizákonné a jen dokud není žalobce, není soudce. Jde vlastně o krádež kulturní hodnoty a její zneužití. Taková činnost je PLAGIÁTORSTVÍ! A plagiátorství je trestný čin. Kdo má opravdu zájem o plemeno, vyžaduje PP, čímž kromě svých záruk (původ, kontrola zdraví, udržování a žádaný vývoj charakterových vlastností, typický a líbivý vzhled, komunikace a možnost kdykoli se obrátit na chovatele), navíc přispěje k práci na zachování a rozvíjení genofondu do budoucna jiným chovatelům. Jinak v útulcích čeká řada opuštěných adeptů na svoji šanci mít domov.

 Nízká cena by měla být prvním varovným signálem, protože přece stačí tužka, papír a selský rozum, aby si zájemce vypočítal, jaké jsou náklady na seriózní odchov.

Plemena vznikla tak, že lidé, kteří je tvořili měli konkrétní cíl, jako jsou určité pracovní vlohy, charakterové vlastnosti, typ těla, velikost, srst, barvu. A i vzhled se řídil nikoli samoúčelně, ale užitkovými kritérii. O šlechtitelských cestách se vedly pečlivě záznamy, sledovaly se výsledky, prováděly kontroly. Tak vznikly PP, výstavy, svody, závody, pracovní zkoušky.

PP jsou pro lidi, kteří chtějí žádanou vlastnost, ať už jde o typ temperamentu, klidný, či naopak aktivní, o velikost, charakter, zdraví a vzhled. Dalšímu odchovu by se měli věnovat jen zasvěcení a odevzdaní lidé a jen vybraní psi. A chovatel je tak vybírá. Kdo si je koupí - a samozřejmě vztah je ten hlavní důvod - a nemá ambice vystavovat, krýt, získá přítele a řadu záruk a navíc investuje do dalšího rozvoje chovu, jelikož chovatelé investují zpět právě do kvality dalšího chovu.

 Každý kdo koupí tzv. bezpapíráka  podpořil někoho, kdo se dopouští takového činu, jakoby chlístnul barvu na strop v Sixtinské kapli, nebo začal rozebírat Karlštejn. Ničí, co lidé dlouhé generace pracně tvořili. Nad tím by se nemělo jen tak mávat rukou ....

Až díky levným masovým nákupům bezpapíráků chovatelé omezí své chovy na minimum, jak se již v některých zemích děje (např. Australie) a plagiáty bez podkladů a dokumentace zdegenerují a tím pádem se vytratí, budou štěňata kulturních plemen opravdu jen pro vyvolených horních 10 tisíc a pro svaté lidi jako duchovní dar. Vrátíme se tak na historický začátek.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Skutečně může chov s PP vydělávat? Jaké náklady s sebou řádný chov nese? Co určuje cenu štěňat s PP?

Častým argumentem množitelů psů bez PP i těch, kdo od nich štěňata kupují, je tvrzení, že chovatelé psů s průkazem původu mají předražená štěňata a na chovu jen vydělávají. Skutečnost je ale taková, že chov s PP s sebou, na rozdíl od množení, nese nesrovnatelně více nároků na znalosti, čas, energii a samozřejmě i peněženku chovatele, a ceny štěňat s PP jsou u nás jedny z nejnižších v Evropě.

Co vše tedy předchází chvíli, kdy chovatel nabídne k prodeji ono „předražené“ štěně s PP (ceny jsou orientační – tam, kde se liší – např. dle plemene, klubu, pracoviště – jsou uvedeny ty průměrné):

  1. CHOVNÁ FENA: Základním „kapitálem“ každé chovatelské stanice je chovná fenka. Dobrý chovatel od počátku vybírá fenku ze spojení co možná nejlepších jedinců, pečlivě zkoumá jejich rodokmeny a klade přísná kritéria nejen pro vzhled a povahu, ale především pro zdraví! Pokud od počátku ví, že na štěňátku bude v budoucnu chtít chovat, volí často dražší štěně než je průměr plemene a na prvním místě jsou pro něho kvality štěněte, nikoli pořizovací cena, která se může pohybovat kolem 15 000 – 30 000,- (zde velmi záleží na plemeni).
  2. CHOVATELSKÁ STANICE: Za registraci jedinečné, mezinárodně chráněné chovatelské stanice u Českomoravské Kynologické Unie (ČMKU) – organizace sdružující kluby plemen a chovatelské stanice v České republice a stanovující základní pravidla chovu – se platí poplatek ve výši 1 815,-
  3. KLUB: Kluby chovatelů určitých plemen hrají v další činnosti chovatele významnou roli – je to jakési zázemí pro jeho chovatelskou činnost, které kontroluje, radí a pomáhá s administrativou spojenou s chovem. Zápisné při přihlášení do Klubu činí průměrně 200 – 600,-. Obdobná částka se následně platí každoročně jako členský příspěvek.
  4. ZDRAVOTNÍ VYŠETŘENÍ: Zde se ceny velmi liší podle plemene – každé plemeno trpí ve větší či menší míře na jiná dědičná onemocnění. Kluby nařizují psy na tato onemocnění testovat, aby mohli být z chovu vyloučeni jedinci nesoucí k nim dispozice. Například DKK + DLK stojí kolem 2 600,- (vyšetření na dysplazii kyčelních a loketních kloubů, povinné u většiny plemen, zejména těch větších). Chovatelé kolií si například připlatí ještě za povinné vyšetření CEA (dědičné vady oka) a to téměř 4 000,- nebo za PRA (atrofie) přes 1 400,-. Teprve POTÉ, co chovatel tyto částky zaplatí, zjistí, jestli jeho pes vůbec může být uchovněn a mít potomky.
  5. UCHOVNĚNÍ: Pokud pes podstoupí všechna potřebná (a ne zrovna levná) zdravotní vyšetření a ta prokáží, že může být uchovněn, následuje bonitace. Zde je odborníky na plemeno hodnocen zejména vzhled (zbarvení a srst, stavba těla, velikost atd), povaha (pes nesmí být agresivní ani bázlivý) a samozřejmě zdraví. Cena bonitace se pohybuje kolem 200 – 500,- a následný zápis do rejstříku chovných jedinců v plemenné knize 200,-
  6. VÝSTAVY, PRÁCE, SPORT: Široké spektrum kynologických aktivit od výstav přes obrany až po lov nebo mushing slouží vedle zábavy pro pro psa i jeho majitele k tomu, aby se našly a rozvíjely kvality a vlohy psa. Na výstavách je posuzován především vzhled a stavba těla, při výcviku, práci, sportech a lovu zase povaha a schopnost plnit to, k čemu bylo dané plemeno vyšlechntěno. Tyto věci jsou klíčové pro udržení a rozvoj plemene, u mnoha plemen je např. složení některých zkoušek či účast na honech povinností pro uchovnění, aby se zaručilo, že například z populárního „výmaráka“ nebude za několik generací jen pěkná městská ozdoba, ale stále ten všestraný lovecký pes. Všechny tyto aktivity však něco stojí – čas, energii a peníze. Zápisné na výstavách se pohybuje v řádu stovek, u prestižních zahraničních výstav i tisíců korun, stejně jako startovné u většiny sportů, vysoké náklady na dopravu napříč ČR i do zahraničí nepočítaje. Náklady na tyto aktivity čítají u většiny chovatelských stanic, které mají často i více psů, řádově desetitisíce korun ročně.
  7. KRYTÍ: Pokud má chovatel zdravou a uchovněnou fenku, může se rozhodnout odchovat na ní vrh. Pro toto rozhodnutí je podstatné znát portfolio své fenky – jak je výstavně či pracovně úspěšná, kde jsou její kvality a kde slabiny? Které vlohy chci podpořit u jejích potomků, co chci naopak potlačit? Dle tohoto se následně vybírá krycí pes, ideálně nepříbuzný, který kombinací svých zdravotních, exteriérových, povahových a pracovních vloh dá v kombinaci s danou fenkou co nejkvalitnější potomky. Vybraný pár musí schválit poradce klubu. Následné krytí je zaznamenáno v krycím listu (vystavení 400,-) a za samotné krytí platí majitel feny krycí poplatek, který se pohybuje kolem 5 000 – 30 000,- dle kvalit psa, případně se rovná ceně jednoho štěněte nebo části ceny každého štěněte z vrhu. Cena krytí v zahraničí je ještě několikanásobně vyšší, je však neocenitelné pro oživení krve v českém chovu.
  8. ODCHOV: Vedle zvýšených nákladů na kvalitní stravu a vitaminy u štěňat i feny (obvykle již od přípravy na krytí), častějších návštěv veterináře a nákupu nezbytných potřeb, což samo o sobě stojí tisíce korun, je samozřejmě KAŽDÉMU ŠTĚNĚTI z vrhu vystaveno PP (cca 300,- / štěně). Každé štěně je očkováno a odčerveno (cca 500,- / štěně), nezaměnitelně označeno (tetování, dnes už většinou čipování – 600,- / štěně) a je mu vystaven PetPas (500,- / štěně). Zpoplatněna je také kontrola vrhu poradcem klubu (200 – 1 500,-). Chovatel si dává záležet, aby bylo štěně řádně socializováno a odešlo do nového domova NEJDŘÍVE ve věku 7,5 týdne (zákonné minimum pro odběr), a prodává je pouze s kupní smlouvou (na základě které také z prodeje každého štěněte platí daně). Standardem bývá při odběru balíček krmiva, na které je štěně zvyklé, obojek, vlastní hračka, často i fotky štěňátka od narození a samozřejmě i chovatelský servis – chovatel je vám v budoucnu kdykoli k dispozici pokud máte nějaké otázky, potřebujete poradit s výchovou nebo jakýmkoli jiným problémem. Samozřejmostí je dodržovat rozestupy mezi vrhy (minimálně jedno, častěji však dvě a více hárání) a nechovat na fence seniorce. Dobrý chovatel si maminku svých odchovů nechává na dožití – není totiž jen chovnou fenou, ale především kamarádkou a členkou rodiny.
  9. DOŽIVOTNÍ ZODPOVĚDNOST: Množství chovatelů má v kupní smlouvě tzv. předkupní právo – to znamená, že pokud byste někdy v budoucnu byli nuceni štěně od nich prodat či darovat, bude mít chovatel jako první právo štěně od vás odkoupit. To zaručuje, aby se štěně neocitlo bez vědomí chovatele v úplně cizích rukách. Dobrý chovatel cítí za svůj odchov zodpovědnost a není mu lhostejné, pokud někdy skončí v útulku. V takovém případě se o tom chovatel zpravidla dozví (mj. i díky čipování) a psa si bere zpět či mu osobně hledá nový domov.

OPRAVDU JE TEDY ŠTĚNĚ S PP PŘEDRAŽENÉ? OPRAVDU SI CHOVATEL JEHO PRODEJEM POUZE VYDĚLÁVÁ?

Chovat s PP, chovat dobře a podle pravidel, je nákladné a náročné. ROZHODNĚ TO VŠAK NENÍ ZBYTEČNÉ! Bez pečlivé chovatelské práce bychom tu dnes neměli žádné z jedinečných plemen, která známe a která tolik milujeme. Pokud tedy trváte na čistokrevném štěněti, ze kterého má vyrůst typický představitel vašeho vysněného plemene, rozhodně není zbytečné investovat do štěněte s PP, a to i v případě, že pro vás má být pes pouze mazlíkem a rodinným společníkem. Jedině touto investicí totiž kupujete skutečně čistokrevné štěně a zároveň podporujete budoucnost svého vyvoleného plemene.

Převzato z www.podfousy.com

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Okopírováno z Facebooku:

"Pokud chcete cokoli jakékoli osvědčené značky (Sony, Adidas, Apple ...),  asi si to nepůjdete koupit na tržiště do stánku, kde to sice bude mít jakousi obdobu výrobní značky a cenově to bude jiný level, ale určitě to nebude mít deklarované vlastnosti daného produktu. A se psy s PP je to obdobné - průkaz původu by měl být jakousi zárukou toho, že pejsek bude mít vlastnosti daného plemene (především vzhled a povahu). Navíc chovatelé psů s PP jsou kontrolováni, zda své psy drží ve vyhovujících podmínkách, zda očkují, odčervují a čipují, zda dávají štěňata novým majitelům v odpovídajícím věku, atd. atd. A jakmile si takovéto štěně koupíte, nikdo Vás nemá právo nutit do výstav, chovu či čehokoli jiného, co sám nechcete. A v neposlední řadě - pokud jste nikdy dříve neviděl několik vrhů štěňat, jak si můžete být jistý, že poznáte na roztomilém malém štěňátku bez PP, že z něj vyroste právě plemeno? Kde máte tu záruku? V čestném slovu někoho, kdo Vám často není ochoten ani schopen ukázat rodiče štěněte?"

"Nikdy bych se nerozhodovala pro psa bez PP. Papíroví chovatelé to nedělají kvůli penězům, tyto lidi chtějí zachovat čistou linii jednoho úžasného plemene, chtějí aby měli štěňátka russllí povahu. Není to cár papíru, je to jako vaše občanka, která dokazuje, že jste dané národnosti a lidé si vás nebudou přiřazovat jinam. Každopádně máte 100% jistotu zdraví pejsků, jejich povahou, že jsou od chovatelů a ne od laiků, kterým jsou psi tzv. „jedno". Psi se prodají a nezajímají se. Můj názor je ten a setkala jsem se s tím skoro v každé CHS více plemen, že chovatelé jsou více než ochotní, ba mají radost, když noví páníčkové štěňátek s nimi zůstávají v kontaktu a vědí, jak se pejsci mají a jak si vedou. Pejsci jsou jejich koníčky a rodinou. Tak se nemůžete na ně zlobit, že reagují, jak reagují. Určitě bych ale už ani já neuvažovala o pejskovi bez PP, protože jak už zde bylo řečeno dá se to finančně vyřešit splátkami a nebo můžete pejska naplánovat, domluvit se s určitým chovatelem a pejska si pořídit až budou mít budoucí vrh  Sama jsem si obeslala pár CHS, a domluvená jsem že až bude mít fenečka na jaře, létě štěňátka, tak si nějakého malého lumpa půjdeme vybrat. A určitě nebudu litovat, že bude mít "psí občanku" a bude reprezentovat své plemeno! Je to o lidech, nechci chodit na výstavy, chci pejska jako parťáka na výlety, sport, gaučáka a mazlíčka, prostě ho chci jako parťáka a koníčka.  Přeju hodně štěstí v hledání psího parťáka.  Amen. Řekla jste téměř vše a vysvětlila těm, co zatím nechápou a mají šanci a IQ, aby do budoucna chápali. Opravdu kromě zdraví a exteriéru jde o charakter a psychiku a ty jsou 99% motivace, proč lidé chtějí psího přítele. jak píše paní co preferuje voříšky, že se chce z nich radovat, což se jí může u bez původu lehce vymknout z ruky. Leda že zná genofond tuláků z rohů vesnice, kde bydlí. Bohužel ale v takových případech se velmi nabízenou příbuzenskou plemenitbou objevuje v ordinacích velice mnoho případů právě epileptiků, chorob kyčlí a jiných, jenže typ jejich majitelů tyhle "banalitky" neřeší a mnohdy si ani nevšimnou ..."

"Na závodech známí zaslechli rozhovor, kde se jistá paní svěřovala, že teď jsou russellové v módě, tak že kryje jezevčici, která má tátu špice foxem, kterej má mámu asi bíglici no a ty co mají bílou barvu a fleky že prodává za jacky, ty hnědé za jezevčíky. Sežerou málo, prej jim chutná i hnůj od prasat! Lidi prej zajímá hlavně cena. A jak už šestej vrh nikdo nic nepoznal, a že jí volaj časem? Mění čísla mobilu na každý vrh ........  Stačí?"

"Když si vezmete tužku a papír a sepíšete seriózní náklady na odchov štěňátek, která jsou opravdu čistokrevná, čili mají doložený původ, který je zárukou především pro plemeno typickým a žádaným charakterem, kontrolované zdraví a kvalitní základní veterinární ošetření, které samozřejmě musí začínat u rodičů, zjistíte, že nižší cena je již ztrátová pro chovatele, který je v tu chvíli pouhým množitelem. Následky jsou dnes již poměrně známé a stále častější, všichni veterinární lékaři například mohou vyprávět své zkušenosti. Nebo myslíte, že v dnešní době někdo chová z čiré dobročinnosti? Cena kvalitního krmení, veterinární péče a prostředků, času pečlivě věnovanému štěňátkům v neposlední řadě má svojí pevnou cenu a věřte, že je moře lidí a bohužel přibývají, kteří ve snaze ušetřit pár tisíc, vydají ve finále mnohonásobně víc za štěně špatně odčervené, levně krmené a očkované, pakliže vůbec a především zrozené z utajené nevhodné příbuzenské plemenitby obsahující dědičné vady, které se projeví většinou nejdříve v roce věku, jakož i fakt, že mnohdy je ten neznámý původ na hony plemeni vzdálen. Naším úmyslem není vás přesvědčit, abyste si od nás koupili štěňátko, ale abyste se zamysleli. Možná i nad tím, že koupí levného podpoříte kdovíjakého množitele, kterému je lhostejný vývoj rasy, a u kterého jsou pejskové jen ubohými výrobními prostředky, zatímco koupí od slušných chovatelů přispějete na rozvoj šlechtitelské práce, díky které jsou plemena na světě. Nebo možná zjistíte, že někde v útulku na vás čeká dušička, kterou můžete zachránit. Ale ani tam ji neseženete zadarmo. Promiňte naší upřímnost, mnoho lidí laiků tyhle věci neví a ani se nad nimi nezamýšlí, takže osvěty není nikdy dost a třeba i ve vašem případě padnou pravda a fakta na úrodnou půdu. Dodám, že díky Bohu přibývá lidí, kteří si jsou vědomi souvislostí, případně už mají své zkušenosti, na základě čehož již přemýšlejí a jednají."

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fenka NEMUSÍ mít štěňátka.

Neexistuje žádný důvod, proč by fena měla mít jednou za život štěňata. Tento mýtus je na stejné úrovni jako ten, že když pes žere trávu, bude pršet. I ve smečce divokých psovitých šelem mají mláďata jen ty nejsilnější samice. Zamyslete se – chtěla by vaše fena strávit dva měsíce březí, prodělat potenciálně životu nebezpečný porod, následně se další dva měsíce starat o hejno kousavých štěňat a přijít o dobrou fyzickou kondici? Nebo by šla raději běhat s kamarády a hrát si s míčkem? Obvykle je to jen naše osobní rozhodnutí, zda fena bude mít štěňata, kterým ji přivádíme naprosto zbytečně do nebezpečí. Březost ani porod nesnižují riziko onemocnění rozmnožovací soustavy, ani vám nezaručí, že se fena po štěňatech uklidní, nebo se vyřeší její psychické potíže. Často je to spíše naopak.

 

Porodem nevyřešíte ani falešnou březost.

Trpí-li vaše fenka po každém hárání na falešnou březost, je nejrozumnějším řešením kastrace ze zdravotních důvodů.  A naopak – pokud fenka žádné problémy nemá, je pravděpodobné, že je březost vyvolá.

 

Váš pes se po krytí NEUKLIDNÍ.

V ulici hárají všechny feny a vy trpíte, protože váš pes už tři dny nejí, ani nespí a jen na ně myslí? A sousedka vám řekla, že ho máte nechat nakrýt fenu, že se pak uklidní? Připravte se na to, že se jeho chování pravděpodobně ještě zhorší a vedle háravé feny se stane neovladatelným. Vezměte ho raději na pořádný výlet, zaměstnejte mu hlavu hlavolamy nebo psími sporty. Rozumně unavený pes = hodný pes.

 

Vaše fenka je na pohled ZDRAVÁ, proto i štěňata budou zdravá?

Snad každé plemeno je v dnešní době zatíženo některými dědičnými nemocemi. Ty se nemusí projevit u rodičů, protože jsou to takzvaní přenašeči, ale při spojení dvou těchto přenašečů je velké riziko toho, že jejich potomci touto nemocí onemocní. V registrovaném chovu je již mnoho plemen na tyto nemoci testováno pomoci genetických testů, takže se onemocnění dá vhodně zvoleným párem vyhnout. U psů mimo kontrolovaný chov nikdo nic podobného nehlídá, ba co víc, obvykle jejich majitelé ani netuší, že podobné nemoci existují. Opravdu chcete přivést na svět štěňátka, která v roce u nových majitelů oslepnou? Budou trpět nevyléčitelnými záchvaty? Přestanou chodit kvůli onemocnění kloubů? Pozor! Zdravotní vyšetření nerovná se záznam o očkování. Které konkrétní testy se provádí u daného plemene, zjistíte na stránkách klubu nebo u poradce chovu.

 

Psi bez PP NEJSOU zdravější než psi s PP.

Často slyšíme lidi hovořit o tom, že psi bez PP jsou zdravější než psi s průkazem původu, kteří jsou přešlechtění. Z jakých psů však tito psi bez PP pocházejí? Obvykle se jedná o psy narozené po rodičích s PP s vadou vylučující z chovu, která se bude v dalších generacích kumulovat s dalšími problémy. U psů s PP si můžete vždy pomocí rodokmenu dohledat, jakému zdraví se těšili jeho příbuzní, a podle toho si psa vybírat. U psů bez PP již nikdy předky k podobné kontrole nenajdete.  Navíc nemáte nikdy jistotu, zda nedochází k spojení dvou blízce příbuzných zvířat, u kterého je riziko vad ještě vyšší. Průkaz původu samozřejmě nezajistí, že váš pes bude celý život zdravý, ale dává alespoň určité záruky toho, že pes neonemocní chorobou, na kterou jsou jeho rodiče testovaní, protože k ní má dané plemeno genetické predispozice.

 

Není krycí pes zároveň bratr feny?

Průkaz původu vám zaručí, že budete naprosto přesně vědět, s kým je váš pes příbuzný. Nemůže tak dojít k nechtěné příbuzenské plemenitbě jako u psů bez PP, která v nezkušených rukou bez promyšleného záměru znamená katastrofu. Rizika spočívají především v narození postižených nebo mrtvých štěňat. U štěňat, která porod přežijí, se zvyšuje náchylnost k chorobám, negativně se odráží také v povaze v podobě přehnané bázlivosti nebo agresivitě. Postižení jedinci jsou často neplodní a bez radosti do života. U psů bez průkazu původu nikdy nevíte, jestli ten pěkný flekatý pejsek neputoval z ruky do ruky od stejné maminky, jako je vaše fenka.

 

Chtěli byste po svém psovi POTOMKA?

Chtěli byste potomka po vašem psovi, ale co když se štěňat narodí víc. Pět, sedm, devět? Ostatním budete muset hledat nové páníčky. Pokud chcete, aby se měli dobře (jsou to přeci děti vašeho psa) budete muset výběru věnovat velkou pozornost. Avšak zatímco u zájemců o psy s průkazem původu se dá dnes již ve větší míře očekávat určitá zodpovědnost a znalost o plemeni a psech obecně, navíc se běžně sepisuje kupní smlouva, psy bez průkazu si pořizují lidi, kterým na psech zase tak moc nezáleží a psi jsou pro ně spíše ozdoba nebo spotřební zboží, které můžou, když se jim nehodí, odložit. Není náhoda, že většina psů v útulcích jsou psi bez průkazu původu.

Váš pejsek je však úžasný, a proto chcete stejně úžasného potomka? V nekontrolovaném chovu se bohužel nedá předpokládat, že potomek bude povahově stejný, jako je jeho matka nebo otec. Zatímco v chovu s PP se povaha šlechtí po x generací, u psů bez PP je vysoká šance, že se nakumuluje labilita nebo se projeví geny po úplně jiném plemeni (paličatost jezevčíka, bígla apod.), protože nikdo netuší, jak se vlastně chovali ostatní příbuzní štěňat.

Máte psa s PP a chcete štěňata?

Chov je o zušlechťování plemene, proto se do něj vpouští jen psi, kteří splňují základní požadavky na vzhled, povahu a zdraví. Každé plemeno má požadavky odlišné, více se o nich dozvíte od poradce chovu, od zkušených chovatelů či na webových stránkách plemene. Splňuje váš pes s PP tyto požadavky? Není nejmenší důvod, aby měl štěňátka bez průkazu původu. Registrovaným odchovem navíc umožníte, aby jeho kvalitní potomci mohli zasáhnout do dalšího vývoje plemene. Uchovnění není složité.  Vhodným výběrem krycího páru zvyšujete šanci na narození dalších kvalitních psů. Pes bez průkazu původu, ať už sebekvalitnější, již nikdy do chovu nezasáhne. Nebylo by vám to líto?

Váš pes požadavky stanovené klubem nesplňuje, není tedy typickým představitelem plemene a přínosem pro další chov?  Odpovězte si sami – je tedy vhodné, aby měl potomky? Každá vada se další a další generací upevňuje. Je pro vaše plemeno typická klidná a vyrovnaná povaha? Váš pejsek je trochu divoký a občas se ožene? Je možné, že jeho potomci budou rovnou kousat. Má váš pejsek trochu křivé nohy? Štěňátka je budou mít ještě křivější a můžou kvůli tomu mít řadu zdravotních problémů.

Mít štěňátka je zábava?

Osm týdnů budete mít doma bandu piraní, které všude kakají, čůrají a ničí všechno, co se jim ocitne v dosahu. Investovat musíte do sacích podložek, dek, úklidových prostředků, ohrádky, kvalitního krmiva pro štěňata i fenu, do odčervovadel, do očkování… seznam je dlouhý, o zničených věcech, když štěňata necháte chvíli bez dozoru ani nemluvě. Stojí vám zničené lino a okousaná omítka ze zdi za to?

klec

 

Proč NEKUPOVAT psy bez PP?

Koupí PODPOŘÍTE MNOŽITELE v dalším množení.

U domácích odchovů platí to stejné jako u velkochovů psů v množírnách – koupí štěněte podpoříte množitele v dalším množení psů jen pro peníze, nebo ze sobeckých důvodů majitelů, kteří si přejí, aby jim po domě pár týdnů běhala roztomilá štěňata. Díky nim však narůstá počet psů v útulcích a dalších depozitech, o které nikdo nemá zájem. Počty nechtěných psů mnohonásobně přesahují počty lidí ochotných je adoptovat.

Čistokrevný pes bez PP NEEXISTUJE.

PP alias průkaz původu je to samé, co náš lidský rodný list. Můžete si v něm dohledat několik generací psa zpátky a prokázat tak, že se jedná o psa čistokrevného, tj. jeho předci jsou toho samého plemene. Tomu, aby plemena byla taková, jaká jsou, věnovalo mnoho chovatelů mnoho let práce, díky které dnes máme plemena určená k lovu, k pasení či jako společníky. U vrhu, který je bez PP, víte jen to, že někdo chtěl mermomocí štěňata, ale nebyl ochoten věnovat svůj čas, peníze a trochu snahy, aby své psy uchovnil a vrh zaregistroval. Opravdu máte zájem o psa od člověka, který byl tak líný, nevzdělaný nebo vychytralý, aby namnožil psy bez průkazu původu? Od člověka, který si nelámal hlavu s genetikou a zdravím, a namnožil štěňata jen pro svoje potěšení či pro peníze?

PP neboli průkaz původu je doklad, který potvrzuje plemeno a rodokmen zvířete. Je vystaven na platném formuláři uznaném patřičnou chovatelskou asociací. Průkaz původu obsahuje jméno psa, název chovatelské stanice a výpis předků psa. Dále obsahuje jméno chovatele psa, barvu a druh srsti a také číslo čipu či tetování. Vždy je opatřen oficiálním logem a razítkem plemenné knihy.

POZOR – v poslední době se objevili podvodníci, kteří nabízí vytvoření průkazu původu na zakázku – tento průkaz původu není oficiálním dokumentem! Jméno chovatelské stanice si můžete ověřit na stránkách ČMKU nebo na stránkách FCI (zde je možno ověřit registrovanou CHS ). Pakliže zde název chovatelské stanice nenajdete, pravděpodobně se nejedná o registrovanou stanici a psi v ní chovaní nemají v Čechách uznávaný průkaz původu nebo vůbec žádný nedostanou. Vždy si chovatelskou stanici a chovatele řádně prověřte. Dejte si pozor na producenty psů, kteří se na oko tváří jako oficiální chovatelská stanice (například mají uveden název CHS, který ale není nikde registrován, či vrhy řadí podle abecedy a štěňatům dávají jména složená z několika slov, jak je běžné v registrovaném chovu), ve skutečnosti však pod FCI ani pod jinou organizací nechovají.

Průkaz původu vydaný pod UCI není v rámci FCI platný a akceptovatelný. Průkaz od UCI nemůžete uplatnit na výstavách nebo v chovu pod ČMKU.

PP není Pet Pas, alias modrý či žlutý očkovací průkaz! V případě pochybností se obraťte na poradce chovu.

 

Nekoukejte jen na CENU.

Pořizovací cena psa je jen zlomek toho, co za psa zaplatíte v průběhu jeho života. Laciné štěňátko bez průkazu původu vás může přijít mnohonásobně dráž, a když vám astronomické výdaje za veterináře otevřou oči, bude již pozdě. Nemluvě o utrpení, kterému budete vy i váš pes vystaveni.

Zatímco dobrý chovatel psů s PP investuje peníze do nadstandardní péče o svoje psy, do zdravotních vyšetření, do vhodné stravy, do vzdělávání, do psích sportů či výstav, nebo utrácí peníze za zahraniční krytí k oživení krve, množitel psů bez PP žádné podobné výdaje nemá. Přesto si často účtuje za štěně až poloviční nebo i vyšší cenu, než stojí pes s průkazem původu. Někdy je dokonce pořizovací cena psa bez PP vyšší než průměrná cena u stejného plemene s PP. Odpovězte si sami – kdo potom chová pro zisk, a kdo pro plemeno? Někdy je také možné zakoupit psa s průkazem původu levněji, protože z nějakého důvodu není vhodný do chovu. Jedná se například o nesprávné zabarvení, zálomek ocásku či chybějící zub. V tomto případě se pes označí jako nestandard a prodává se jen na mazlíčka či sporty za sníženou cenu.

 

Množitelé vám často lžou.

Štěně je poslední z vrhu, proto nedostalo PP? Je nejmenší z vrhu? Má víc bílé barvy, než by mělo mít? Papíry si můžete nechat dodělat později? Celý vrh má papíry, ale vy si svoje štěně můžete koupit bez nich a bude tak levnější? Toto jsou nejčastější mýty a lži, kterými se vás množitelé snaží napálit. Ve vrhu, který je řádně registrován, dostane průkaz původu každé štěně. I kdyby se narodilo patnácté, fialové a mělo dvě hlavy. U viditelně nestandardních štěňat chovatel pouze uvede, že nejsou vhodná do chovu. Průkaz původu však získají všichni – rodokmen mají přece všechna štěňata stejný.

 

Nová plemena, mini psi a netradiční barvy.

Standard je oficiální popis každého plemene. U nás jsou plemena sdružována pod Mezinárodní kynologickou federací FCI, která vznikla v roce 1911 a sdružuje 80 členských zemí (případně ISDS v případě pracovních ovčáckých psů).  V současné době se objevují trendy křížit jednotlivá plemena mezi sebou, avšak bez potřebných znalostí, a vznikají tak tzv. hybridi (také designer dogs). V chovu však nestačí bez rozmyšlení křížit dvě odlišné rasy, proto jsou tito psi z hlediska oficiálního chovu považováni za křížence. Podobně problematické je vytváření nových velikostních rázů psů, nejčastěji rázu MINI. Až na výjimky (mini bulteriér apod.) ve většině plemen MINI verze není podle standardu možná. Neexistují mini yorkšíři, ani mini čivavy. V chovu tito mini psi nejsou žádoucí, protože představují zbytečná zdravotní rizika (komplikované porody, nedovyvinutá tělíčka, fontanela a další komplikace). Podobně je to také s novými barvami, například s barvou merle, která se v neregistrovaných chovech objevuje i u plemen, kde rozhodně není původní, a napovídá to tomu, že pes je kříženec. Gen merle navíc při nesprávném použití v chovu může způsobit značné zdravotní problémy (slepota, hluchota, úmrtí psa).

 

Nemusíte chodit na výstavy.

Pořízení psa s PP vás nezavazuje k navštěvování výstav, svodů, bonitací ani dalších podobných akcí, pokud chcete mít psa pouze na mazlíčka, nikoliv na chov. Průkaz původu vám nepropadne, pokud se těchto akcí nebudete zúčastnit, pes ho má na celý život.

 

Aby dnešní plemena vypadala a chovala se tak, jak je známe, bylo vyvinuto veliké úsilí mnoha chovatelů, odborníků a veterinářů. Narozením štěňat bez průkazu původu v nekontrolovaném odchovu zmaříte práci mnohdy delší než sto let pečlivého vybírání vhodných jedinců, vyřazování těch nevhodných a do chovu nepřínosných jedinců. Chcete-li typického jedince daného plemene, jak po stránce vzhledu, tak po stránce povahy, vždy vybírejte štěně s PP. Pokud vám na plemeni nezáleží, útulky a depozita jsou plná nechtěných psů, včetně štěňat, kterým můžete změnit adopcí jejich život.

Převzato z: www.nemnozdoma.cz